A- A A+

Zaključna brošura

Brošura


Zloženke

 


DRUGI DOKUMENTI

Poročilo o lokalni medijski kampanji – informativni dnevi 2014

Lokalna medijska kampanja oz. informativni dnevi so bili organizirani z namenom, da se prikaže lokalna vrednost mednarodnega sodelovanja. Z namenom, da dosežemo čim širšo publiko, smo za kampanjo v Mariboru izkoristili že obstoječe dogodki, ki imajo tradicijo in medijsko odzivnost. Tako smo tri glavne teme projekta Silver City: medgeneracijsko sodelovanje, zaposlovanje starejših in aktivno staranje, predstavili na Čezmejnem zaposlitvenem sejmu, Festivalu za tretje življenjsko obdobje in Festivalu Lent.   

Poročilo o medijski kampanji oz. informativnih dnevih, pripravljeno v angleškem jeziku, si lahko ogledate na tej povezavi.


Predstavitev pilotnega projekta (Pilot project presentation)

V okviru delovnega srečanja partnerjev projekta Silver City, ki je potekalo v prvem tednu meseca maja 2014 v Budimpešti, smo partnerji predstavili aktivnosti posameznih pilotnih projektov ter izmenjali mnenja in predloge glede njihovega nadaljnjega izvajanja ter morebitnega prenosa v druga okolja.

Predstavitev slovenskega pilotnega projekta »PRO50ABILITY, pripravljeno v angleškem jeziku, si lahko ogledate na tej povezavi.


Načrt podpore aktivnemu staranju na lokalni ravni (Local Implementation Plan)

V načrtu podpore aktivnemu staranju na lokalni ravni so predstavljeni ukrepi za spodbujanje vključevanja starejših ljudi in njihove aktivnosti na trgu dela in v prostovoljnih aktivnostih za izboljšanje družbenih in ekonomskih razmer v Mariboru in v regiji Podravje. Načrt zagotavlja okvir in orodja za aktiviranje potencialov starejših od 50 let, podjetij, organizacij in lokalnih skupnosti za povečanje zaposlitvenih možnosti generacije 50+.

Več o načrtu podpore aktivnemu staranju na lokalni ravni, ki je pripravljen v angleškem jeziku, lahko preberete na tej povezavi.


Poročilo iz srečanja za oblikovanje rešitev, 22.5.2013, Maribor

V okviru aktivnosti projekta Silver City smo na srečanju s strateškimi deležniki predstavili stanje na trgu dela v Sloveniji, ključne ugotovitve analize stanja in potreb v regiji, aktivnosti, ki se izvajajo za starejše iskalce zaposlitve in skozi razpravo oblikovali predloge za izvedbo lokalnega pilota, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja starejših od 50 let.

Poročilo iz srečanja, pripravljeno v angleškem jeziku, si lahko ogledate na tej povezavi.


Poročilo o analizi stanja glede zaposlovanja starejših od 50 let

Kot izhodišče za oblikovanje pilotnih aktivnosti v okviru projekta Silver City smo v regiji pripravili analizo stanja na področju zaposlovanja starejših. Tekom raziskovanja in zbiranja podatkov smo izvedli anketiranje ciljne skupine, razgovore s strokovnjaki ter pregledali obstoječe dokumente, ki se nanašajo na strategije in ukrepe, povezane z zaposlovanjem starejših. Prav tako smo preverili institucionalni okvir in finančne spodbude na tem področju ter možnosti usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja. Več o izsledkih naše raziskave, ki je pripravljena v angleškem jeziku, lahko preberete na tej povezavi.